plen

O nas

Informacje o firmie

Firma K2 Biomedical Sp. z. o. o. (K2BM) założona została w Krakowie (Małopolska) i została oficjalnie zarejestrowana w listopadzie 2015. Obecnie K2BM zalicza się do mikro przedsiębiorstw. Firma ma swoją główną siedzibę w Jagiellońskim Centrum Innowacji, gdzie przeprowadzone będą zaawansowanych badania w obszarze genomiki, proteomiki i farmakologii. Zatrudnienie przez firmę K2BM światowej klasy specjalistów związanych z innowacyjnymi technologiami jest gwarancją odpowiedniego poziomu kompetencji realizacji planowanych projektów. Kompetencje całego zespołu stanowią największy i najtrwalszy kapitał tej organizacji, który zostanie wykorzystany w realizowanych projektach.

 

 

Innowacja

Firma prowadzi prace badawcze związane z wprowadzaniem innowacyjnych produktów medycznych na rynek polski, które posiadają też ogromny potencjał dla rynków światowych.

 

 

Nasza misja

Główną misją firmy jest wprowadzanie produktów medycznych, które będą miały na celu podniesienie jakości życia oraz poprawienia kondycji zdrowotnej kobiet z ukierunkowaniem na zapobieganie i leczenie chorób zakaźnych (m.in. STIs) i cywilizacyjnych.

Nasz zespół

Adam Koprowski jest Dyrektorem Generalnym firmy K2 Biomedical, a jednocześnie doświadczonym managerem posiadającym wieloletnie kompetencje w dziedzinie zarządzania innowacyjnymi projektami w ochronie zdrowia. Związany z projektami naukowo badawczymi podczas
swojej pracy w Krakowie - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (1993-2002), Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej (1999-2002). W trakcie swojej pracy w Instytucie Kardiologii w Warszawie zaangażowany w projekty telemedyczne prowadzone pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi (2002-2007).

W Instytucie Kardiologii pełnił rolę Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Telemedycznych odpowiedzialnego za wdrażanie projektów B+R. Z-ca Dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (lata 2007-2010), gdzie prowadził i koordynował projekty na poziomie Regionalnym i Krajowym.

Projekty B+R

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Tytuł projektu: Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0003/17


W grudniu 2017 r. K2Biomedical podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu badawczego, którego celem jest opracowanie innowacyjnego środka mikrobójczego stosowanego w profilaktyce zakażeń przenoszonych drogą płciową, w szczególności w zapobieganiu wirusowi HIV oraz potencjalnie wirusowi HPV powodującego raka szyjki macicy oraz wirusowi HSV-2.


Realizacja Projektu zakłada stworzenie innowacji produktowej - nowego kandydata na lek mikrobójczy - który docelowo będzie miał formę żelu stosowanego miejscowo, chroniącego użytkownika przed zakażeniem.


Projekt składa się z dwóch etapów badawczych. Etap 1 (badania przemysłowe) jest dedykowany działaniem związanym z IND, który jest włączony do finalnego stadium badań przedklinicznych, zgodnemu ze standardem GLP. Celem etapu II (prace rozwojowe) będzie przeprowadzenie I fazy badań klinicznych w zgodnie z protokołem badania oraz opracowanie końcowego raportu, które z powodu definicji profilu bezpieczeństwa NOV-1003 będą stosowane w celu podjęcia decyzji o kontynuacji prób klinicznych.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoNeuroPharm – Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Wartość projektu: 9,928,239.50 zł
Wartość dofinansowania: 7,034,900.75 zł

 

Aktualności

czytać wiadomości
11lip
WYBÓR OFERTY | 114 Z 114

Zakup usługi na opracowanie procesu oraz produkcji substancji Orion Biotechnology Polska Sp. o.o. chciałby poinformowau0107, że w związku z ogłoszonym przetargiem w dniu 8-czerwca 2018 r. otrzymano jedną ofertu0119.

czytać wiadomości
19czerw
ZAPYTANIE OFERTOWE | 113 Z 114

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługu0119 badań klinicznych fazy 1.

czytać wiadomości
8czerw
ZAPYTANIE OFERTOWE | 112 Z 114

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie procesu oraz produkcji substancji.

wszystkie aktualności

Przetargi

Oto kilka artykułów dotyczących naszej pracy:

Kontakt

ul. Bobrzyńskiego 1430-348 Kraków

Wyślij wiadomość

WYŚLIJ
up